OFICJALNI PARTNERZY
Giant


Mavic
PATRONI MEDIALNI
OFICJALNY POMIAR CZASU
OFICJALNA WODA
ORGANIZATORZY

Regulamin Lang Team Grand Prix MTB 2009
» REGLEMENT DU LANG TEAM GRAND PRIX MTB 2009
 
1. CEL IMPREZY
1.1. Seria wyścigów Lang Team Grand Prix MTB wpisana do kalendarza imprez międzynarodowych UCI, XCO (format olimpijski) zostanie rozegrana zgodnie z regulaminem UCI (część IV, rozdział II). Wyścigi posiadają status serii "wyścigów jednodniowych" klasy 2.
1.2. Celem serii wyścigów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz umożliwienie im zdobycia punktów niezbędnych do klasyfikacji UCI oraz PZKol w roku 2009.
1.3. Długofalowym celem jest przygotowywanie zawodników do udziału w najważniejszych imprezach w kolarstwie górskim, tj. Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Olimpiady.
1.4. Seria wyścigów Lang Team Grand Prix MTB ma na celu popularyzowanie kolarstwa górskiego wśród szerokiej rzeszy sympatyków tej prężnie rozwijającej się na całym świecie dyscypliny sportu, jak również ma na celu zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa górskiego.  
 
2. ORGANIZATOR LANG TEAM GRAND PRIX MTB
  Dyrektor Wyścigu:
Czesław Lang
Lang Team Sp. z o.o.
Biuro Organizacji Imprez Sportowych
ul. Pachnąca 81
02-792 Warszawa
tel. 48-22 649 24 91 lub 96
tel. 48-22 648 40 31
fax 48-22 649 24 98
e-mail: kontakt@langteam.com.pl
internet: www.langteam.com.pl / www.grandprixmtb.pl
 
3. TERMINY I MIEJSCE ROZGRYWANIA WYŚCIGÓW
3.1. I edycja 18 kwietnia XCO 1 klasa Szczawno Zdrój
3.2. II edycja 16 maja XCC 2 klasa Bielawa
3.3. III edycja 30 maja XCO 2 klasa Nałęczów
3.4. IV edycja FINAŁ 06 czerwca XCC 2 klasa Gdańsk
 
4. i 5. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu jest przedstawienie Komisji Sędziowskiej w Biurze Wyścigu przed zawodami aktualnej na 2009 rok licencji kolarskiej wydanej przez Narodową Federację Kolarską należącą do UCI oraz podpisanie listy startowej.
4.2. Żadne inne licencje kolarskie nie będą przez organizatora i Komisję Sędziowską akceptowane.
4.3. W wyścigach Lang Team Grand Prix MTB obowiązują następujące kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
4.3.1. Młodzik - wiek 13-14 lat
4.3.2. Junior młodszy - wiek 15-16 lat
4.3.3. Junior - wiek 17-18 lat
4.3.4. Młodzieżowiec (mężczyźni) do lat 23 - wiek 19-22 lat
4.3.5. Elite - wiek 23 lat i powyżej
4.4. Zawodnicy w kategorii Młodzik, Junior Młodszy i Junior mają obowiązek przedstawienia w Biurze Wyścigu podczas akredytacji aktualnych badań lekarskich.
4.4.1. Wszyscy członkowie ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie AC i NW. Polisy ubezpieczeniowe muszą być okazane komisji sędziowskiej przy akredytacji, przed rozpoczęciem wyścigu
4.5. Wszystkie kategorie wiekowe startują zgodnie z oficjalnym programem Lang Team Grand Prix MTB.
4.5.1. Dyrektorzy Sportowi ekip mają obowiązek uczestniczenia w odprawie technicznej oraz zapoznania się z programem i regulaminem wyścigu przed każdą z 4 edycji.
4.6. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas wszystkich wyścigów oraz oficjalnych treningów wyznaczonych przez organizatora imprezy.
4.7. Wszyscy uczestnicy Lang Team Grand Prix MTB przyjeżdżają na zawody na koszt własny. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.
4.8. Wszyscy uczestnicy Lang Team Grand Prix MTB otrzymują przy przedstawianiu aktualnych licencji kolarskich informacje o obowiązującym wszystkich uczestników regulaminie wyścigu, programie oficjalnych godzin startów dla każdej kategorii wiekowej, godzinach odpraw technicznych jak również o trasach każdego z  pięciu wyścigów Lang Team Grand Prix MTB. Każda ekipa otrzymuje 4 identyfikatory (w tym 2 na bufet) we wszystkich kategoriach wiekowych. Identyfikatory wydawane będą jednorazowo na wszystkie edycje w Biurze Wyścigu.
4.9. Wszyscy uczestnicy Lang Team Grand Prix MTB otrzymują przy rejestracji chip za zwrotną kaucją 100 zł od ekipy. W razie utraty chipa kaucja przechodzi na rzec organizatora, lub zastawem licencji (zwrot licencji po oddaniu chipa).
5. Warunkiem startu w każdej z serii wyścigów Lang Team Grand Prix MTB jest wysłanie faxem lub pocztą pisemnego zgłoszenia udziału zawodnika lub grupy na znajdującym się na stronie internetowej Organizatora formularzu, bezpośrednio na adres lub fax. organizatora podany w punkcie 2 niniejszego regulaminu.
5.1. Zgłoszenie należy przesłać na min. 30 dni przed rozpoczęciem serii wyścigów Lang Team Grand Prix MTB.
5.2. W zgłoszeniu należy zaznaczyć dokładnie kategorię wiekową, klub macierzysty zawodnika lub grupy, dokładny wiek zawodnika, numer licencji kolarskiej, kod UCI, narodowość oraz zaznaczyć terminy udziału zawodnika lub grupy w wyścigu lub w serii wyścigów Lang Team Grand Prix MTB.
5.3. Warunkiem uczestnictwa zawodnika w serii wyścigów Lang Team Grand Prix MTB jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz przepisów sportowych wyznaczonych przez organizatora.
5.4. Zawodnicy posiadający stałe numery startowe mają obowiązek zgłoszenia się na 60 min. przed startem w Biurze Sędziowskim, w celu potwierdzenia udziału w danym wyścigu.
6. i 7. ZASADY ROZGRYWANIA SERII WYŚCIGÓW LANG TEAM GRAND PRIX MTB ORAZ PRZEPISY SPORTOWE
6. Seria międzynarodowych wyścigów Lang Team Grand Prix MTB w kategorii C2, XCO (format olimpijski) oraz XCC (runda krótka) będzie rozgrywana zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przepisami UCI i PZKol zatwierdzonymi na 2009 rok.
6.1. We wszystkich sprawach nieobjętych tymi przepisami, będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z organizatorem wyścigu.
6.2. Lang Team Grand Prix MTB jest serią imprez pucharowych w kolarstwie górskim, organizowaną przez firmę LANG TEAM, składającą się z czterech jednodniowych wyścigów rozgrywanych w różnych kategoriach wiekowych (punkt 4.3.) oraz terminach i miejscach wymienionych w punkcie 3 regulaminu.
6.3. Wyścigi Lang Team Grand Prix MTB rozgrywane będą wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej dla każdej kategorii wiekowej.
6.4. Zawodnicy każdej kategorii wiekowej startujący w Lang Team Grand Prix MTB zdobywają następującą liczbę punktów w poszczególnych wyścigach:
 
  MIEJSCE     ZA KAŻDY WYŚCIG  
1. 25
2. 19
3. 16
4. 14
5. 13
6. 12
7. 11
8. 10
9. 9
10. 8
11. 7
12. 6
13. 5
14. 4
15. 3
16. 3
17. 2
18. 2
19. 1
20. 1
6.4.1. W kategorii Elite (kobiety i mężczyźni) zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca od 1 do 15 na poszczególnych edycjach wyścigu, zdobywają niezależne punkty do klasyfikacji UCI, zgodnie ze skalą punktów określoną przez UCI przewidzianą dla wyścigów kategorii C2 (wyścigi jednodniowe) XCO (cross country course) i XCC (runda krótka).
6.5. Do klasyfikacji generalnej Lang Team Grand Prix MTB w roku 2009 zalicza się wyniki zawodnika 3 z 4 edycji wyścigów. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów.
6.6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników w danej kategorii wiekowej, o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej rozstrzyga kolejno: większa liczba 1 miejsc, większa liczba 2 miejsc itd., o ile nie da to rozstrzygnięcia, to zwycięzca ostatniego wyścigu
6.7. Po każdym wyścigu Lang Team Grand Prix MTB będzie wyłoniony lider w poszczególnych kategoriach wiekowych, tj. zawodnik posiadający łącznie największą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej obliczonych zgodnie z pkt. 6.5 i 6.6 regulaminu.
6.8. Począwszy od drugiego wyścigu z serii Lang Team Grand Prix MTB aktualny lider danej klasyfikacji ma obowiązek startowania w wyścigu w koszulce lidera otrzymanej od organizatora wyścigu podczas ceremonii dekoracji. W przypadku naruszenia tego przepisu, Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia od 50 do 100% nagrody pieniężnej oraz kar określonych w punkcie 8.
6.8.1. Młodzik - Koszulka Lidera LANG TEAM
6.8.2. Młodziczka - Koszulka Lidera LANG TEAM
6.8.3. Junior Młodszy - Koszulka Lidera LANG TEAM
6.8.4. Juniorka Młodsza - Koszulka Lidera LANG TEAM
6.8.5. Junior - Koszulka Lidera LANG TEAM
6.8.6. Juniorka - Koszulka Lidera LANG TEAM
6.8.7. Młodzieżowiec do lat 23 - Koszulka Lidera LANG TEAM
6.8.8. Elite - kobiety i mężczyźni - Koszulka Lidera LANG TEAM
6.8.9. W przypadku nieobecności aktualnego lidera danej klasyfikacji na wyścigu z serii Lang Team Grand Prix MTB w koszulce lidera ma obowiązek wystartować zawodnik najwyżej sklasyfikowany w wyścigu. Koszulka zostanie wydana temu zawodnikowi przez organizatora na 1 godzinę przed startem w Biurze Wyścigu.
7. Zawodnik zostanie dopuszczony do startu w wyścigu po podpisaniu listy startowej oraz po przymocowaniu dwóch numerów startowych otrzymanych na wszystkie 4 edycje od organizatora w tym: tabliczka z numerem na froncie roweru i jeden numery na biodrach. Zawodnicy, którzy uszkodzili, zgubili lub zapomnieli numerów startowych, są zobowiązani do wykupienia kolejnego numeru startowego w wysokości 30 PLN w Biurze Wyścigu. Za dodatkowo wykupione numery startowe, Organizator nie zwraca pieniędzy zawodnikom.
7.1. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu oraz trasy, a wynikające w ostatniej chwili, będą podane do wiadomości zawodnikom tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej.
7.2. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami, punkt 8 niniejszego regulaminu.
7.3. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami, punkt 9 niniejszego regulaminu.
7.4. W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien on powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.5. Dla zawodników wszystkich kategorii wprowadza się 2 boksy pomocy technicznej, usytuowane w strefach bufetu.
7.5.1. Pomoc techniczna podczas wyścigu składa się z naprawy lub wymiany dowolnej części roweru innej niż rama. Wymiana roweru jest zabroniona a zawodnik musi przekroczyć linię mety z tą samą tabliczką z numerem, którą miał na stracie.
7.5.2. Części zapasowe i narzędzia do reparacji muszą być przechowywane w strefach. Każdy zawodnik musi dokonać naprawy lub wymiany wyposażenia samodzielnie lub z pomocą zawodnika ze swojej drużyny aktualnie jadącego w wyścigu lub mechanika drużyny lub mechanika neutralnego. Pomoc techniczna dozwolona jest wyłącznie w strefie boksu. Poza boksem dozwolona jest pomoc wyłącznie pomiędzy zawodnikami grupy zarejestrowanej w UCI lub drużyny narodowej.
7.5.3. Zawodnicy mogą mieć przy sobie narzędzia i inne części zamienne pod warunkiem, że nie spowodują żadnego zagrożenia dla siebie samych lub innych zawodników.
7.5.4. Użycie radia lub innej zdalnej komunikacji z zawodnikami jest zabronione.
7.6. Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzenia go na trasie wyścigu. Zawodnicy mający stratę większą niż 80% czasu okrążenia skalkulowanego przez Komisję Sędziowską będą wycofywani z wyścigu. Przepis ten nie ma zastosowania gdy lider wyścigu jest już na ostatnim okrążeniu. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.7. Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy i członkowie ekip nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu osoby te będą karane kwotą 50 PLN przez służby porządkowe Organizatora.
7.8. Ilość rund dla poszczególnych kategorii zawodników określi Sędzia Główny na odprawie technicznej.
7.9. Czas trwania wyścigów dla poszczególnych kategorii zawodników jest następujący:
 
  KATEGORIA     MINIMALNY     MAKSYMALNY  
MŁODZIK 0:45 1:15
MŁODZICZKA 0:15 0:30
JUNIOR MŁODSZY 1:00 1:30
JUNIORKA MŁODSZA 0:45 1:15
JUNIOR 1:30 1:45
JUNIORKA 1:15 1:30
MĘŻCZYŹNI P 23 1:45 2:00
ELITA (MĘŻCZYŹNI) 2:00 2:15
ELITA (KOBIETY) 1:45 2:00
7.10. Podawanie napojów i posiłków może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych przez organizatora - strefa bufetu. W oznakowanej strefie bufetu napoje i posiłki mogą być wydawane jedynie przez osoby do tego uprawnione, posiadające identyfikator wydany przez Organizatora.
 
8. LISTA KAR OBJĘTYCH REGULAMINEM LANG TEAM GRAND PRIX MTB.
8.1. Kary dotyczące stosowania niedozwolonego dopingu będą zgodne z odpowiednimi przepisami UCI i PZKol w tym zakresie.
8.2. Zawodnik zostanie ukarany dyskwalifikacją w wypadku dokonania nielegalnej naprawy roweru, zmiany roweru, przyjmowania posiłku poza wyznaczonym przez organizatora miejscem lub otrzymania z zewnątrz jakiejkolwiek niedozwolonej pomocy w trakcie trwania wyścigu.
8.3. Powtarzające się przypadki pchania lub popychania innego zawodnika, pomoc grupy lub zawodnika mogą spowodować decyzję o dyskwalifikacji.
8.4. Zajeżdżanie zawodnikowi drogi, nie sportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników, stosowanie skrótów, podmienianie się zawodników, mogą spowodować zmianę ostatecznego wyniku wyścigu lub dyskwalifikację.
8.5. Zawodnik może zostać ukarany za: używanie wulgarnego słownictwa w stosunku do innych zawodników, widzów zgromadzonych na trasie, mecie oraz w stosunku do VIP-ów, pracowników i organizatorów oraz za nieprzestrzeganie regulaminu. Powtarzające się przypadki tego typu zachowań mogą doprowadzić do dyskwalifikacji lub zawieszenia zawodnika.
8.6. Bójka między zawodnikami lub bójka zawodnika z widzami lub pracownikami organizatora będzie ukarana dyskwalifikacją lub zawieszeniem i nie zaliczeniem wyników z wyścigu.
8.7. Wszystkie Federacje biorące udział w wyścigu mają obowiązek przestrzegania decyzji innych Federacji dotyczącej zawieszenia zawodnika.
8.8. Podczas wyścigu zastosowanie będą miały przepisy dyscyplinarne i kary przewidziane przepisami UCI.
8.9. Podczas podawania żywności, kontakt fizyczny między podającym a zawodnikiem nie jest dozwolony, pod groźbą dyskwalifikacji.
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator wyścigów z serii Lang Team Grand Prix MTB ubezpiecza zawodników od OC na okres trwania danego wyścigu z tej serii. I podczas oficjalnego treningu.
9.2. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu.
9.3. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania wyścigu.
9.5. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
9.6. Nieznajomość regulaminu Lang Team Grand Prix MTB i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora za wytłumaczenie.
 
10. NAGRODY LANG TEAM GRAND PRIX MTB
10.1. Po każdym wyścigu z serii Lang Team Grand Prix MTB odbędzie się ceremonia nakładania koszulek liderom poszczególnych klasyfikacji oraz ceremonia wręczania regulaminowych nagród pierwszej trójce zawodników. Pozostałe nagrody będą wypłacane i wręczane zawodnikom przez organizatora w Biurze Wyścigu po otrzymaniu komunikatu sędziowskiego. Nagrody wypłacane będą w złotych polskich.
10.1.1. Na podstawie obowiązujących polskich przepisów finansowych od regulaminowych nagród pieniężnych przekraczających wartość 760 zł, potrącony będzie 10% podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami). Potrącony podatek zostanie wpłacony przez organizatora wyścigu do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku kolarzy zagranicznych zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 20%.
10.1.2. Od wypłaconych i wręczonych nagród w kategorii Elite (kobiety i mężczyźni), Młodzieżowiec P23, Junior potrącana będzie 2% opłata przekazana na Fundusz CFAD na walkę z dopingiem zgodnie z przepisami UCI w tym zakresie.
10.2. Na każdym wyścigu z serii Lang Team Grand Prix MTB najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymywać będą nagrody zgodnie z regulaminem.
10.3. Trzech najlepszych zawodników danej kategorii ma obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji bezpośrednio po zakończeniu swojego wyścigu. W przypadku niestawienia się zawodnika do dekoracji o wyznaczonej w regulaminie wyścigu godzinie, będzie on ukarany przez organizatora zmniejszeniem regulaminowej nagrody pieniężnej (od 50% do 100%).
10.4. Zawodnik, który został zwycięzcą w swojej kategorii wiekowej, zgodnie z zasadami punktacji Lang Team Grand Prix MTB, ma obowiązek założenia Koszulki Lidera na podium podczas ceremonii dekoracji. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnik może zostać ukarany utratą 20 punktów do klasyfikacji generalnej Lang Team Grand Prix MTB oraz zmniejszeniem przez organizatora regulaminowej nagrody pieniężnej (od 50% do 100%).
10.5. Kończąca serię wyścigów czwarta edycja Lang Team Grand Prix MTB ustala końcową punktową klasyfikację generalną, która jest sumą najlepszych wyników 3 z 4 edycji zdobytych przez zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych na poszczególnych edycjach wyścigu.
 
  ORGANIZATOR LANG TEAM GRAND PRIX MTB
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Polski Związek Kolarski.
Created by adMoto.pl